فایل ها و راهنمای تهیه بروشور طرح نهایی

تعداد بازدید:۶۸۰

باسمه تعالی

 

دانشجویان طرح نهایی کارشناسی پیوسته و ناپیوسته معماری واحد دماوند می توانند در زیر، فایل ها و راهنمای نحوه تهیه بروشور طرح نهایی شامل موارد زیر می باشد:

  1. جلد رو: یک برگ
  2. طرح 1: یک برگ
  3. طرح 2: یک برگ
  4. طرح 3: یک برگ
  5. طرح 4: یک برگ
  6. طرح 5: یک برگ
  7. طرح نهایی: دو برگ
  8. جلد پشت: یک برگ

 

دانلود تمام فایل ها