مهندسی معماری (کارشناسی)

تعداد بازدید:۷۸۰

تعداد بازدید:۳۶۲۵ 

 

                        

 

  • کارشناس گروه: آقای مهندس اشرفی
  •  محل کار: مجتمع 1 طبقه همکف

شماره تماس: 35-76301225 داخلی 2432

ایمیل کارشناس گروه: du_archi@damavandiau.ac.ir

           چارت کارشناسی مهندسی معماری ورودی 97 و بعد