مهندسی مکانیک (کارشناسی )

تعداد بازدید:۷۰۰
  • مدیر گروه : آقای دکتر حیدری
  • شماره تماس: 09124632267

 

  • کارشناس گروه: آقای شیرخانی

محل دفتر کار: مجتمع 1 طبقه همکف، اتاق کارشناسان آموزش
شماره تماس: 76301225 الی 39 - داخلی 2660

ایمیل کارشناس گروه: du_mechanic@damavandiau.ac.ir