مهندسی صنایع(کارشناسی )

تعداد بازدید:۵۷۰
  • مدیر گروه: آقای دکتر جمالی فیروز آبادی

        تلفن تماس :09121161864

محل کار: مجتمع 1 طبقه همکف، اتاق کارشناسان آموزش
تلفن: 35-76301225 داخلی 2660