مهندسی اکتشاف نفت (کارشناسی ارشد)

تعداد بازدید:۳۷۰
  • کارشناس تحصیلات تکمیلی: اقای تسلیمی
  • محل کار: مجتمع 1 طبقه همکف

    شماره تماس: 76301225 الی 39 داخلی 2430