مهندسی منابع طبیعی محیط زیست آلودگی های محیط زیست (کارشناسی ارشد)

تعداد بازدید:۴۱۱

شماره تماس: 09357970978

ایمیل: khoramnezhadian@yahoo.com

  • کارشناس تحصیلات تکمیلی: آقای تسلیمی

محل کار: مجتمع 1، طبقه همکف، اتاق کارشناسان آموزش

ایمیل کارشناس گروه: du_m_zist@damavandiau.ac.ir

شماره تماس: 76301225 الی 39 داخلی 2430