مدیریت فناوری اطلاعات(کارشناسی ارشد)

تعداد بازدید:۴۹۹

مدیر گروه: آقای دکتر عسکری

شماره تماس: 09216269413

ایمیل: Mahaskari2004@gmail.com

کارشناس تحصیلات تکمیلی: آقای تسلیمی

محل کار: مجتمع 1 طبقه همکف، اتاق کارشناسان آموزش

شماره تماس: 76301225 الی 39 داخلی 2430

ایمیل کارشناس گروه: du_m_computer@damavandiau.ac.ir