مهندسی برق قدرت (کارشناسی ارشد)

تعداد بازدید:۴۶۸

مدیر گروه: دکتر درخشان

              

شماره تماس: 09127601294

  • کارشناس تحصیلات تکمیلی: آقای تسلیمی

محل کار: مجتمع 1 طبقه همکف، اتاق کارشناسان آموزش

شماره تماس: 76301225 الی 39 داخلی 2430

ایمیل کارشناس گروه: du_m_bargh@damavandiau.ac.ir