مهندسی زمین شناسی(کارشناسی ارشد)

تعداد بازدید:۴۰۴

مدیر گروه: خانم دکتر فضلی ( لینک وب سایت اساتید )

  • شماره تماس: 09122892353
  • کارشناس تحصیلات تکمیلی: آقای تسلیمی
  • محل کار: مجتمع 1، طبقه همکف، اتاق کارشناس آموزش

  • ایمیل کارشناس رشته: du_m_zamin@damavandiau.ac.ir

    شماره تماس: 76301225 الی 39 داخلی 2430